Jubileumsfest 45 år

Välkommen till Dansföreningen Viggen!


Jubileum 45 år 6 april 2019 är nu avslutad, se videoklipp.

Viggens plusgiro

Plusgiro: 73 21 10-2


Uppgifter när du betalar in via plusgiro:

  • Uppge Jubileum Viggen 45 år, 6 april 2019
  • Förnamn och efternamn
  • Adress
  • Postadress
  • Riktnummer och telefonnummer


Betala gärna via postgirot för att

underlätta vår hantering av kontanter

Copyright © All Rights Reserved Dansföreningen Viggen.