Beskrivning moderndans

Beskrivning av kurserna

Bugg

Nybörjarkurs.

På grundkursen lär du dig buggens karaktär. Ingen förkunskap behövs, men kursen är också avsedd för dig som dansat förr eller någon annanstans och vill lära dig modern Bugg. Kursen passar även utmärkt för dig som vill träna på grunderna. Här får du lära dig allt från början för att få en bra grund att stå på och för fortsatt avancemang är det nödvändigt att ha den här grunden. Efter grundkursen finns möjlighet att gå fler kurser.


Fortsättningskurser.

Finns i steg från Fortsättningskurs 1 (F1) till Fortsättning 3 (F3). För att få gå vidare till nästa steg måste man ha gått steget innan.

Grundkursen och upp till fortsättningskurs F2 följer ett framtaget material så att man lär sig samma saker oavsett vilken tränare som håller kursen.

Däremot för F3 och F4 utveckla din bugg blir det variation eftersom kursledare lägger sin prägel på kursen.


Varje kurstillfälle är på 7 ggr


Fox

Nybörjarkurs.

Är till för att sätta grunder och karaktär för dansen..


Fortsättningskurs.

Kommer vi att jobba vidare med grunder, musikanpassning, inspirationsövningar.

Hitta glädjen & öka variationen i din dansstil!


Varje kurstillfälle är på 7 ggr