Styrelse

Styrelsen i Viggen 

Revisorer

Per-Olof Sturesson

Ingrid Andreasson

Valberedning

Kenneth Johansson

Mats Wennerholm

Revisorsuppleant

Inger Andersson

Hedersmedlem Viggen

Arne Karlsson

Vår hedersmedlem efter 25 år som ordförande i föreningen.   

Smörgåsgruppen

Inför varje kursavslut hjälper ett härligt gäng till att ordna med kaffe, te och smörgåsar.

Vår egen "viggenmackan"