Styrelse

Tidigare styrelser

Några av tidigare valda styrelsemedlemmar. Vi tackar för all tid och egagemang de har lagt ner på styrelsearbete.

Smörgåsgruppen

Inför varje kursavslut hjälper ett härligt gäng till att ordna med kaffe, te och smörgåsar.

Vår egen "viggenmackan"

Helena Cronader

Susanne Johansson

Ingrid Böris