Styrelse

Styrelsen i Viggen 2021 - 2022

Revisorer

Per-Olof Sturesson

Ingrid Andreasson

Revisorsuppleant

Berit Pålsson

Valberedning

Kenneth Johansson

Mats Wennerholm

Tidigare styrelser

Några av tidigare valda styrelsemedlemmar. Vi tackar för all tid och egagemang de har lagt ner på styrelsearbete.

Arne Karlsson vår  Hedersmedlem efter 25 år som ordförande i föreningen.   

Smörgåsgruppen

Inför varje kursavslut hjälper ett härligt gäng till att ordna med kaffe, te och smörgåsar.

Vår egen "viggenmackan"

Helena Cronader

Susanne Börjesson

Ingrid Böris