Vårfinal 30 maj 2020

INSTÄLLD - Anmälan till Vårfinal 30 maj 2020

Viggens plusgiro

Plusgiro: 73 21 10-2


Uppgifter när du betalar in via plusgiro:

  • Uppge Vårfest 30 maj 2020
  • Med eller utan buss
  • Förnamn och efternamn
  • Adress
  • Postadress
  • Riktnummer och telefonnummer