Kursanmälan

Kursanmälan Gammaldans

OBS! EJ inbetalningar till HT kurser förrän vi annonserar, tack!

 
 
 
 
 
 
 
 

Viggens betalalternativ

Plusgiro: 73 21 10-2

Swish: 1234 791 786


Uppgifter när du betalar:

  • Uppge vilken kurs / aktivitet under "Meddelande"
  • Förnamn och efternamn
  • Adress
  • Postadress
  • Riktnummer och telefonnummer
  • E-post (frivilligt)

    Viktigt

        Motionsdansen är för närvarande 

         fulltecknad. Väntelista finns,

         kontakta Eva Jansson, 

Tel: 070 9456326

mail: evajan0909@gmail.com