Kursanmälan

Kursanmälan Gammaldans

 
 
 
 
 
 
 
 

Viggens betalalternativ

Plusgiro: 73 21 10-2

Swish: 1234 791 786


Uppgifter när du betalar:

  • Förnamn och Efternamn
  • Adress
  • Postnummer & Postort
  • Riktnummer och telefonnummer
  • E-post adress
  • Viktigt uppge vilken kurs eller annat det gäller under "Meddelande"

Viktigt

För anmälan till motionsdansen våren 2024.

Anmälan sker på listan vid motionsdansen eller via mail till Monica Lagergren,


Mail: monica.lagergren@hotmail.com