Jubileumsfest 45 år

Jubileum 45 år 6 april 2019 är nu avslutad, se videoklipp.

Viggens plusgiro

Plusgiro: 73 21 10-2


Uppgifter när du betalar in via plusgiro:

Uppge Jubileum Viggen 45 år, 6 april 2019

Förnamn och efternamn

Adress

Postadress

Riktnummer och telefonnummer


Betala gärna via postgirot för att

underlätta vår hantering av kontanter