Kursanmälan

Välkommen till Dansföreningen Viggen!


Kursanmälan Gammaldans

OBS! EJ inbetalningar till HT kurser förrän vi annonserar, tack!

 
 
 
 
 
 
 
 

Viggens plusgiro

Plusgiro: 73 21 10-2

Uppgifter när du betalar in via plusgiro:

  • Uppge vilken kurs / aktivitet
  • Förnamn och efternamn
  • Adress
  • Postadress
  • Riktnummer och telefonnummer
  • E-post (frivilligt)

Viktigt

Motionsdansen ht 2020


Om motionsdansen 2020 fulltecknad:


Om kurs tyvärr skulle vara fulltecknad.

Boka er under alternativ "Välj kurs" och välj vilken väntelista eller kontakta Eva Jansson för väntelista.


Tel: 070 9456326

mail: evajan0909@gmail.com

Copyright © All Rights Reserved Dansföreningen Viggen.